İlgili Faliyetler

Termikler

Termik aşırı yük röleleri motora seri olarak bağlanır, böylece motora akan akım aynı zamanda aşırı yük rölesinden de geçer. Akım belirli bir süre için önceden belirlenmiş bir limite ulaştığında veya bu limiti aştığında röle, motora giden akım akışını kesmek için bir veya daha fazla kontağı açan bir mekanizmayı etkinleştirir. 

Termal aşırı yük röleleri, röle yanıt vermeden veya açmadan önce aşırı yükün oluşabileceği süreyi tanımlayan açma sınıflarına göre derecelendirilir. Bu sınıflar 5, 10, 20 ve 30 saniyedir.

Kompakt Şalterler

Gerek evlerde gerekse iş yerlerinde birçok kez ani elektrik arızaları yaşanmakta ve hızlı bir şekilde müdahale edilmediği takdirde bulunduğu yerin elektrik altyapısına ciddi zararlar verebilmekte, hatta bazen son derece yıkıcı etkilerle sonuçlanabilecek tehlikeli kazalara ve yangınlara neden olabilmektedir.

Bu durumları önlemek için kompakt şalterler, sigorta ve devre kesici  gibi elektrik tesisatlarında kullanılan çeşitli koruma sistemleri vardır. Bu sistemler iyi korunan bir elektrik sisteminin merkezi bileşenidir. 

Kompakt şalterler temel olarak, çalışan bir bobine ek olarak hem sabit hem de hareketli metal kontak çiftlerinden oluşan ve genellikle elektrik üretim ve dağıtım sisteminin bir parçası diyebileceğimiz koruma sistemi olarak kullanılan ürünlerdir.

Klemensler

Elektrik terminal bloğu olarak da ifade edebileceğimiz klemensler, iki veya daha fazla kabloyu birbirine sabitleyen yalıtımlı bir çerçeveye sahip modüler bir bloktur. Bir sıkıştırma bileşeni ve bir iletken şeritten oluşur. 

Klemenslerin yalıtkan gövdesi, bir akım taşıyan eleman (bir metal şerit veya terminal çubuğu) barındırır. Ayrıca sıkıştırma elemanı için bir taban sağlar. Gövde, bloğun bir PCB veya montaj rayına kolayca monte edilebilmesi veya sökülebilmesi için bir montaj düzenine sahiptir. Çoğu terminal bloğu genellikle modülerdir ve DIN rayına monte edilir. Bu da ihtiyaçlara göre terminal sayısını artırmamızı sağlar. Klemensler, bağlantıları çok daha güvenli hale getirir ve kabloları iyi organize eder.

Elektrik klemensleri yapı, cihaz tipi, sonlandırma seçenekleri vb. özelliklerine göre sınıflandırılır.

 • Tek beslemeli klemensler: Bunlar basitçe iki kabloyu birbirine bağlamak için kullanılır, yani kablodan kabloya bağlantı sağlar. Bunlara tek seviyeli klemensler de denir . Tek seviyeli klemensler, bir giriş kontağı ve bir çıkış kontağı olan en basit tiptedir.
 • Çift beslemeli klemensler: Bu bloklar, birincisinde yığılmış başka bir bağlantı terminal seviyesine sahiptir. Bu düzenleme genellikle yerden tasarruf etmek için kullanılır.
 • Üç beslemeli klemensler: Tıpkı çift seviyeli bloklar gibi, bunların da üstte ekstra bir seviyesi vardır. Çok düzeyli blok kullanmanın bir avantajı, aynı blokta birden çok bağlantının yapılabilmesidir.

Etiketleme Ürünleri

Klemens etiketleri veya diğer bir ifadeyle etiketleme ürünleri, ısıya dayanıklı, kendinden laminasyonlu, iyi panel özellikleri, ark flaşlı etiketleme ve güvenlik işareti baskısı dahil olmak üzere tüm etiket türlerini kapsamaktadır.

Genellikle standart bir reçine şerit kullanılarak oluşturulan esnek polimer malzeme kullanılarak tasarlanan etiketleme ürünleri, elektrik tesisatlarında şart malzemesindeki en önemli ürünlerdendir. 

Etiketleme ürünlerinin doğru bir şekilde kullanılması, boşa harcanan zamandan tasarruf edilmesini sağlar ve tesisata bir düzen getirir. Aşındırıcılara, neme, kimyasallara ve istenmeyen dış faktörlere karşı dayanıklıdır. Daha fazla maliyet tasarrufu için özel yazıcılara olan ihtiyacı da en aza indirir. 

 • Esnek etiketler, kelemenslerde üstün tutma gücüne sahiptir.
 • Darbeye ve titreşime karşı dayanıklıdır.
 • Etiketleme ürünleri ve işaretçiler, kolay çekilerek ayrılan bir tasarıma sahiptir. 
 • Herhangi bir panel değişikliği için kolayca düzenlenebilir. 
 • Termal transfer yazıcılarla birlikte kullanıldığında daha yüksek baskı hızları elde edilebilir.
 • Sürekli makara sistemi olan etiketleme ürünlerinde daha hızlı işaretleyici kurulumu yapılabilir. 

Kaçak Akım Röleleri

Elektrik tesisatlarında kullanılan koruyucu kontrol araçlarından birisi olan kaçak akım röleleri, kaçak akımın görüldüğü zamanlarda elektrik devrelerini en hızlı şekilde kesecek biçimde tasarlanmıştır. Kaçak akımrölesi, kullanıcıların elektrik çarpması nedeniyle zarar görmesini de engeller. 

Elektrik şalt malzemelerinden olan kaçak akım röleleri, aşırı akımları ve kısa devre yapan akımları kesmek amacıyla da kullanılır. Motor koruma şalterine benzer bir görünüme sahiptir. 

Her kaçak akım rölesinin içinde bir demir çekirdek yer alır. Elektrik kablolarından kaçak akım rölesine akan elektrik, bir şalterden ve demir çekirdeğin etrafında dönen bobinden geçer. Elektrik bobinin etrafından geçtiğinde bir manyetik alan oluşturur.

Nötr kablolardan kaçak akım rölesine geri akan akım, elektrik akımı olan telin tersi yönde kablolanmış bir bobinin etrafından geçer.

Böylece, iki zıt manyetik alan elde edilir. Nötr telden dönen akım, sağlanan akımla aynı olmalıdır ve bu nedenle iki zıt manyetik alan eşit olmalı ve birbirini iptal etmelidir. Genel olarak manyetik alan olmadığında, panoya hiçbir şey olmaz. Akım, amaçlandığı gibi cihaza gitmeye devam eder.

Bıçaklı Sigortalar

Bıçaklı sigortalar, NH sigortalar olarak da bilinir. Esas olarak iletkenlerin korunması maksadıyla genel amaçlı sigortalar olarak tasarlanmıştır. Bıçaklı sigortalar tek seferlik sigortalardır, yani bir kez yandıklarında aynı özelliklere sahip yeni bir sigorta ile değiştirilmeleri gerekir.

Hala cam tüplü elektrik sigortaları kullanan yeni bir araç veya tarım makinesi bulmak için epey uğraşmanız gerekecek, ancak hala bunlarla donatılmış birçok eski çalışma makinesi var. Ve diğer bazı elektrikli aletler hala bunları kullanıyor. Yeni araçlar ve tarım makineleri artık neredeyse yalnızca fişli sigortalar olarak da bilinen bıçak stilini kullanıyor.

Neyse ki, bıçak sigortaları da renk kodludur. Bu nedenle, Amp değeri numarası okunaksız olsa bile, standart gövde rengine göre sigorta değerini belirleyebilirsiniz.

Botem olarak farklı uygulamalara uygun çeşitli bıçaklı sigorta çeşitlerini müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ürünlerin uygulamada hızlarına, amper değerinin üzerinde belirtilen simgelerden ulaşılabilir. 

Fişek Sigortalar

Fişek sigortaları (kartuş sigortaları) yeni bir fikir değildir. Thomas Edison sigorta bloğunun patentini 1890'da aldı. Fişek sigortası, her iki ucunda metal kapaklı (yüksüklü) veya bıçak temas noktaları olan silindir şeklinde bir sigortadır. Temas noktaları, bir aşırı akım olayı durumunda erimesi veya kendini feda etmesi gereken bir malzeme uzunluğu olan bir sigorta bağlantısı ile bağlanır. 

Sigorta bağlantısının erimesi devreyi keser ve devrenin geri kalanını aşırı akımın neden olduğu ek hasarlardan korur. Çoğu fişek sigorta, sigorta sınıfına bağlı olarak 250 Volt ila 600 Volt devreler için derecelendirilmiştir ve yine belirli sigortaya bağlı olarak 600 amper kadar yüksek değişen amperajlar için derecelendirilmiştir. İstisnalar geçerlidir. 

Bu tasarımın, yavaş üflemeli fişek sigorta ve hızlı üflemeli fişek sigorta dahil olmak üzere birçok çeşidi vardır. Yavaş atan sigortalar, aşırı akımı nispeten kısa bir süre için kaldırabilen ve cihazdaki ani yükselmelerden etkilenmeyen daha büyük bir elemana sahiptir. Hızlı atan sigortalar, ani akım yükselmelerine anında tepki verir.

Fişek sigortaların bazı çeşitleri, yüksek sıcaklıklara dayanması için seramikle kaplanmıştır. Yüksek gerilim uygulamaları için sigortalar kum veya yağ ile doldurulur. Bu özellik, sigorta attıktan sonra iki ucu arasında ark oluşmasını önlemek içindir. 

Bununla birlikte sigortalar, yine sigorta sınıfına ve serisine bağlı olarak hızlı hareket edecek veya gecikmeli olacak şekilde tasarlanabilir. Günümüzün en büyük kartuş sigorta üreticilerinin tasarladığı fişek sigortalara Botem ayrıcalığıyla sahip olabilirsiniz. Ürünler ve aklınıza takılan sorularla ilgili olarak "Talep Formu" üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kontaktörler

Cihazlarda yüksek güç yüklerini artırıp azaltabilen, röle sınıfına giren bir şalt malzeme olan kontaktör, aydınlatma birimleri, motorlar, su ısıtıcıları, vb. sistemlerin açıp kapatılmasına dayalı bir otomasyon şeklidir. Endüstriyel tesislerde, üretim sektöründe ve farklı birçok alanda kullanılmaktadır. 

Bazı kontrol rölelerinin 10A'den yüksek ve bazı kontaktörlerin 10A'den düşük değerde olduğunu unutmayın. Teknik olarak, bir kontrol rölesi bazı güç yüklerini değiştirebilir ve kontrol görevi için bir kontaktör kullanılabilir. Ancak en iyi uygulama, amaçlanan hizmete uygun cihazları kullanmaktır.

Standart kontaktörler, tıpkı röleler gibi, enerji verildiğinde mekanik kontakları kapatacak şekilde düzenlenmiş bir elektrik solenoid bobini olan elektro-mekanik cihazlardır. Tipik kontaktörler, rölelerdekine benzer bir yay sistemini içerir, ancak bobinin enerjisi kesildiğinde yük taşıyan kontakları pozitif olarak açmak için daha büyük ve daha güçlü yapıya sahiptir. Aksi takdirde yüksek akım, kontakların açılmamasına neden olabilir.

Röleler ve kontaktörler arasındaki diğer bir fark, kontak düzenlemeleridir. Çok çeşitli görevleri yerine getirmek için değişen NO, NC ve/veya NO/NC kontak sayılarına sahip kontrol röleleri mevcuttur ve röle, kontaktörlerden çok daha hızlı çalışabilir.

Otomatik Sigortalar

Sigorta, aşırı akım koruma cihazıdır. İki terminal arasına bağlanan küçük bir metal parçasıdır ve korunacak devre veya cihaz ile seri olarak bağlandığı izolatör tabanına monte edilir. Aşırı akımdan korumayı yapar, devrede aşırı akım varsa sigorta devreyi açar.

Otomatik sigortalarda aşırı yük koruması, seri bağlı iki elemandan oluşur:

 • Kısa devrelere karşı koruma sağlayan bir manyetik devre kesici
 • Aşırı yüke otomatik olarak yanıt veren bir termal devre kesici

Otomatik sigortalar, tüm sigorta tiplerinde olduğu gibi elektrik akımının ısıtma etkisini kullanır. Normal çalışma akımı sırasında sigorta elemanında herhangi bir değişiklik olmaz ancak aşırı akım durumunda erir ve devreyi bozar.

Sigorta ve röle arasındaki farklar:

 • Koruma gereksinimlerine göre röle ayarlanabilir
 • Röle sıfırlanabilir.
 • Sigortalar sıfırlanamaz.
 • Sigortalar attığında değiştirilir, her bir tip için yalnızca belirli bir özelliği vardır.

Sigorta seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Yükün niteliği
 • Sabit yük
 • Dalgalı yük
 • Arıza akımı
 • Derecelendirme 
 • Aşırı yük veya kısa devre koruması
 • Sigortanın çalışma süresi

Otomatik sigortaların avantajları:

 • Bakım gerektirmez.
 • En ucuz koruma cihazıdır.
 • İşlem otomatik.
 • Aşırı yük koruması için kullanılabilir.
 • Ağır akımlar herhangi bir gürültü, duman veya alev olmadan kesilebilir.

Motor Koruma Şalteri

Mekanik stres durumunda motorunuzu termal aşırı yükten korumak için bir motor koruma şalteri kullanmak en iyisidir. Sigortasız yapısı, motor koruma şalterini az yer kaplayan çok uygun maliyetli bir koruma türü yapar. Ayrıca kısa devre durumunda motorun çok çabuk kapanmasını sağlar. 

Bir veya iki kablo arızalansa bile, motoru hasardan korumak için motor koruma şalteri milisaniyeler içinde bağlantıyı keser. Motor koruma şalterleri manuel açma/kapama şalterleri olarak da kullanılır. Gerektiğinde, ister kendiniz tetikleyin, ister hatalı bir devre tarafından tetiklensin, motor koruma şalteri motorun zarar görmemesi için motoru kapatır.

Motor koruma şalterlerinin küçük boyutludur ve az yer kaplar. Aynı zamanda montajı kolaydır. Motor koruma şalterlerini kontaktörlere kolayca monte etmek de mümkündür. Sigorta kutunuzu tamamlamak için makul bir aksesuar yelpazesi mevcuttur. 

Alçak Gerilim Şalt Malzemeleri

Alçak gerilim şalt malzemelerinin kullanım alanları oldukça geniştir. Malzeme türüne, teknik özelliklerine göre ve fonksiyonlarına göre elektrik şalt malzemeleri pek çok ihtiyaç için kullanılabilir. Şalt malzemesindeki ürün gruplarından şu tür materyalleri satın alabilirsiniz:

Otomatik Sigortalar: B, C ve G olmak üzere 3 farklı versiyona sahip bu malzemeler, iç tesisatlarda, motor devrelerinde ve gecikme istenen devrelerde kullanılmaktadır. 

NH Sigortalar: Aşırı yük akımlarına ve kısa devre akımlarına karşı, içeriğindeki telin sıcaklığının artması ve erimesi sayesinde devreyi kesmeye yarayan elektrik şalt malzemesidir. 

Kartuş Sigortalar: Elektrik devrelerinin ve kabloların kısa devreye ve aşırı yük durumuna karşı korunmasında kullanılır. Genellikle kompozisyon panosunda yer alır ve kondansatörlerin korunmasından sorumludur.

Yük Ayırıcılar: Sac hücrelere veya duvar gibi alanlara monte edilen bu ayırıcılar, türüne göre 6 ila 25 MVA aralığında anma açma gücüne sahiptir. Yük altında açma ve kapama görevinden sorumludur. Ekonomik ve basit şalt malzemelerinden olduğundan, oldukça geniş bir alanda kullanılabilir. 

Kompanzasyon Pano Malzemeleri: Tesisteki güç katsayısını düzenlemek için gerekli olan ölçü aletleri, kondansatörler ve farklı türde cihazların bulunduğu panoya, kompanzasyon panosu denir. Ampermetre, bağlantı iletkenleri, sigortalar, reaktif güç kontrol ünitesi, reaktif güç kontrol rölesi, kosinüsfimetre, kondansatörler ve kontaktörler gibi malzemeleri içerisinde barındırır. 

Teklif alın veya bize ulaşın alanı!