Günümüzde IP kelimesini elektronik cihazlarda (akıllı telefonlar, ışıklar vb.) sık sık görüyoruz. Ancak, genellikle iki rakamın takip ettiği bu iki harfin ne anlama geldiğini bilmiyoruz. IP koruma standartları, giriş koruması olarak, IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) tarafından sızdırmazlıkla alakalı olarak meydana getirilmiş olan uluslararası bir standarttan gelir.

IP Koruma Sınıfı

İlk kez 1989'da ortaya çıkmıştır. Bu kodun, bir malzemenin haklı gösterdiği koruma derecelerine karşılık geldiği de bilinmelidir. Aslında, dış mekanda bir aydınlatma armatürü kullanıyorsanız, kullanımı göz önüne alındığında, dış saldırılara direnmesine izin veren çeşitli korumalara sahip olması çok büyük avantaj olmaktadır.

Dolayısıyla bu standartlar, alıcıya, elde etmek istediği ürün için mevcut olan etkilere karşı korumayı belirtmek için mevcuttur. Bu kapsamda Botem en yeni teknolojik bilgi birikimi ile uygun hizmetleri sunmaktadır.

IP Koruma Sınıfı Nedir?

IP koruma sınıfı, elektrikli ekipman açısından koruma standartlarına atıfta bulunan Avrupa makamları tarafından onaylanan bir standarttır. IP koruma sınıfı katı ve sıvı malzemelerin girmesine karşı elektrikli ekipmanın sunduğu koruma ve direnci değerlendirmeyi mümkün kılar.

Örneğin, tozun etkilerine karşı koruma tekniklerinin bilinmesini sağlar. Öte yandan, bu tür elektrikli ekipmanların açık havada kurulup kurulamayacağını ve kötü hava koşullarına dayanıp dayanamayacağını gösterir.

Bu nedenle, bahçenizdeki bir banyoya veya bir elektrik prizine aydınlatma kurmak istediğinizde IP korumasının bu etkilere karşı dayanıklılığını bilmek çok önemlidir. Botem en uygun ve en sağlıklı hizmet seçeneklerine sahip olmaktadır.

IP Koruma Sınıfı Çalışma Sistemi

IP derecelendirmesi, IP harflerinden ve ardından gelen iki rakamdan ve isteğe bağlı bir harften oluşur. Uluslararası standart IEC 60529'da da tanımlandığı üzere, bu kod, katı nesneler (eller ve parmaklar gibi vücut parçaları dahil), toz, kazara temas ve elektrikli ekipmana su girmesine karşı koruma derecelerini sınıflandırır.

Botem standart, kullanıcılara su yalıtımı gibi belirsiz pazarlama terimlerinden daha detaylı bilgi vermeyi amaçlar. Numara bilgisi sayılar, belirli koşullara uygunluğu gösterir.

Örneğin, bir IP22 elektrik prizi parmakların girmesine karşı korumalıdır ve dikey olarak akan suya ya da bir dereceye kadar dikeye maruz kaldığı belirli bir test sırasında hasar görmez veya tehlikeli hale gelmez. IP22 koruma derecesi, iç mekan kullanımına ayrılmış elektrikli ekipmanların tasarımı için minimum gereksinimlerdir.

Katılar İçin IP Koruma Sınıfı Derecelendirmeleri

Genel olarak bakıldığı zaman, IP kodu ilk rakam katılar içindir. İlk hane, muhafazanın tehlikeli parçalara (örn. elektrik iletkenleri, hareketli parçalar) erişime ve katı yabancı cisimlerin girişine karşı sağladığı koruma seviyesini gösterir.

 • 0 = Nesnelerin temasına ve girmesine karşı koruma yok.
 • 1 = Elin arkası gibi vücudun herhangi bir geniş yüzeyine karşı 50 mm'den fazla koruma, ancak vücudun herhangi bir kısmıyla kasıtlı temasa karşı koruma yok.
 • 2 = Parmak veya benzeri nesneler gibi 12,5 mm'den büyük koruma.
 • 3 = Aletler, kalın teller vb. gibi 2,5 mm'den büyük koruma.
 • 4 = Çoğu tel, vida vb. gibi 1 mm'den büyük koruma
 • 5 = Kısmi toz koruması. Toz girişi tamamen engellenemez, ancak ekipmanın düzgün çalışmasına engel olacak kadar yeterli miktarda giremez. Tam temas koruması.
 • 6 = Toz geçirmez (giriş yok) ve temasa karşı tam koruma. İkinci hane sıvılar içindir.

Bu kapsamda Botem vermiş olduğu hizmetleri profesyonel bir şekilde yerine getirmektedir.

Sıvılar İçin IP Koruma Sınıfı Derecelendirmeleri

İkinci haneler de sıvılar için olmaktadır. İkinci hane, muhafaza içindeki ekipmanın zararlı su sızmasına karşı koruma sınıfı seviyesini gösterir.

 • 0 = Koruma yok
 • 1 = Dikey olarak düşen su damlalarına karşı koruma.
 • 2 = 15°'ye kadar eğimli su damlalarına karşı koruma. Ekipmanın üzerinden dikey olarak akan suyun, normal konumundan 15° eğildiğinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır.
 • 3 = Dikeyden 60° sınırı dahilindeki açı ne olursa olsun, su püskürmesine karşı dayanıklıdır.
 • 4 = Her yönden sıçrayan suya karşı koruma.
 • 5 = Su jetlerine karşı koruma. 6,3 mm'lik bir nozül ile mahfazaya doğru ve yönü ne olursa olsun püskürtülen suyun zararlı etkileri olmamalıdır.
 • 6 = Güçlü su jetlerine karşı koruma (12,5 mm nozul)
 • 7 = 1 m'ye kadar daldırmaya karşı koruma. Mahfaza, tanımlanmış basınç ve süre koşulları altında suya daldırıldığında, zararlı miktarlarda su girişi mümkün olmayacaktır.
 • 8 = 1 m'den fazla daldırmaya karşı koruma. Ekipman, üretici tarafından belirlenecek koşullar altında sürekli olarak suya daldırılmaya uygundur. Normalde bu, ekipmanın hermetik olarak kapatıldığı anlamına gelir. Ancak bazı malzeme türleri ile su girebilir ancak zararlı bir etki yaratmaz.

Bu kapsamda Botem ürünleri her sınıfa uygun seçenekleri ile satışa sunulmaktadır.

IP Koruma Sınıfı Testleri

Genel olarak, üreticiler ürünleri kendi kurum içi, bazen üçüncü taraf laboratuvarlarında IEC 60529'a bağlı olarak test eder. Amaç, onaylı bir test prosedürü sağlamaktır. Test prosedürü çoğunlukla, ekipmanın sıvılara ya da katı cisimlere karşı korumasını ve üretici tarafından iletilen özel su geçirmezlik gerekliliklerine uygunluk derecesini incelemekten oluşur.

Maruz kalmanın etkileri daha sonra ölçülür ve uygun bir IP sınıflandırması verilir. Ayrıca, bu prosedür Botem tarafından verilen hizmet kapsamından genellikle numunelerin test için alınmasından sonra başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

IP Koruma Sınıfı Test Uygulamaları

Sıvılara karşı dayanıklılığı test edilen ürünlerin genel olarak kapakları ve girişleri kapalı olacaktır. Örnek olarak, IP57 derecesine uygunluk, ekipmanın 1 metreye kadar tatlı suda 30 dakikadan fazla tutulamayacağı anlamına gelir. IP58 ayrıca derinliğin 1,5 metreye kadar artırılabileceği anlamına gelir. Bu noktada Botem en uygun test uygulamaları ile başarılı test prosedürü uygulamaktadır.

IP koruma sınıfı, su geçirmez olduğunu veya az ya da çok azaltılmış geçirgenliğe sahip olduğunu gösteriyorsa, gerçek stres koşulları altında çalışırsa ne olacağını kimse bilemez. Benzer şekilde, kimyasallara maruz kalma test edilmez ve tuzlu suda nadiren test yapılır.

IP Koruma Sınıfı Koruma Kapsamları

IP koruma sınıfı, temasa, yabancı cisimlere ve sızdırmazlığına karşı koruma hakkında bilgi sağlar. Çoğu durumda, IP koruma sınıfı terimi aynı zamanda IP koruma derecesi olarak da anılır. Koruma sınıfı ise ürünün tamamen farklı bir özelliğini ifade eder.

Bir bahçe lambasının her türlü hava koşulunda güvenilir bir şekilde çalışması için, bir dış mekan lambasının su korumalı bir muhafazası vardır. IP koruma sınıfı, ürünün yabancı madde ve nem girişine karşı nasıl korunduğu hakkında bilgi verir. Botem bu sistemle çalışmakta ve tüm uygulamaları bu doğrultuda yapmaktadır.

IP Koruma Sınıfı İşlevleri

Genelde IP koruma sınıflandırması 2 haneden oluşur. 1. hane, temasa karşı korumayı ve ekipmanın yabancı cisimlerin girişine karşı korunma şeklini belirtir. 2. hane neme karşı korumayı belirtir. Kural olarak, aydınlatma armatürleri IP20 ila IP68 arasında değişen koruma derecelerine sahip olmaktadır. Botem de bu şekilde uygulamalar yaparak koruma sağlamaktadır.

Genellikle IP44 derecesinin su geçirmezlik ile eşanlamlı olduğu varsayılır. Bu doğru değildir. Bir armatür, yalnızca tamamen veya kısmen su altında kalmaya karşı korunuyorsa su geçirmezdir. Bu sadece IP67 ve IP68 standartları için geçerlidir.

IP44'e sahip su sıçramasına dayanıklı armatürler yağmura karşı koruma sağlar. Şiddetli yağmur ise su jetleri olarak tanımlanır. Bu durumda, IP65 derecesi gereklidir. Botem bu doğrultuda uygun ve kaliteli hizmetler sağlamaktadır.

Teklif alın veya bize ulaşın alanı!