Harmonik, elektrik sisteminde sinüs formunun bozularak yüksek frekansa dönüşmesi haline denmektedir. Harmonik dalga, elektrik dağıtım şebekesinde gerilim yani çarpık gerilim olarak da ifade edilebilmektedir. Normal elektrik dağıtım sistemi sinüs şeklinde bulunmaktadır. Temel dalga şekli bozulduğuna ise çarpık olarak hareket etmektedir.

Teknoloji çağının en büyük kazançlarından biri olan elektrik enerjisi ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu da olası riskleri de beraberinde getirmektedir. Elektrik şebekelerin meydana gelen sinüs şeklinden farklı dalgaya harmonik denmektedir. Toplam yüksek frekans dalga değişimleri sistem ve elektronik cihazlar üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Elektrik motorlarında meydana gelebilen harmonik sistem tam bir baş ağrısı olarak tanımlanabilmektedir.

Harmonik Nedir?

Harmonik kavramı, elektrik sistemi üzerindeki frekans değişimi demektir. Sinüs şeklinde hareket etmesi gereken sistemde farklı nedenlerle değişim yaşanabilmektedir. Yüksek frekans şeklinde hareket eden enerji dalgasına harmonik hareket denmektedir. Harmonik ifadesi, kendini tekrar eden dalga olarak tanımlanabilmektedir. Harmonik etki, elektrik sisteminde bulunması gereken sinüs formunun bozularak çarpık dalga halinde dolaşması olarak ifade edilebilmektedir. Bu durum elektrik sistemi üzerinde harmonik bileşenler oluşturmaktadır. Sistemde olumsuzluk yaratabileceğinden düzeltilmesi gerekmektedir.

Sağlıklı bir elektrik donanımı, sabit gerilim, sinüs formunda ve sabit gerilimde enerji üretmektedir. Gündelik yaşamda kullanılan, motorlar, bilgisayarlar, elektronik kartlar, florasan lambalar, sürücüler, kesintisiz güç kaynakları ya da redresör yükleri harmonik bileşenlere neden olabilmektedir. Aşırı ısınmalar ve sistem gücünü aşan yüklenmelere bağlı olarak gelişen durum tehlike oluşturmaktadır. Elektrik sistemindeki dalga şekilleri sinüs şeklinden çarpık dalgaya (harmonik) dönüşebilmektedir. Bu durumda enerji kalitesini bozan etkenler ortadan kaldırılarak sistem dalgaları ideal duruma getirilebilmektedir. Bunu yapabilmek için Botem ekibinden profesyonel hizmet alınabilmektedir.

Harmonik Dalga Zararları

Harmonik dalga oluşumu sistemden beslenen tüm cihazlara büyük maddi zararlar verebilmektedir. Bu nedenle harmonik yani çarpık dalga zararlarından kurtularak güvenli ve yüksek verimli enerji sistemine kavuşmak gerekmektedir. Harmonik zararları;

 • Şebeke üzerinde rezonans yaşanması,
 • Devre kesicilerine gereğinden fazla açma yapan devre kesicilerle akım koruma şalterinin bozulması,
 • Kondansatörlerin olağandan çok ısınması,
 • Nötr hattan fazla akım çekilmesi,
 • Elektronik araçların ömrünün azalması,
 • Gerilim düşüşü,
 • Sık sigorta atışları olarak sıralanabilmektedir.

Harmonik dalga oluşumlarının düzeltilmesi için uzman desteği alınması gerekmektedir. Ancak ilk olarak dağıtım şebekelerinde gerilim sinüs şeklinde olması gerekirken çarpık düzende devam edebilmektedir. Bu duruma harmonik denmektedir. Harmonik dengenin düzeltilmesi için, elektrik sisteminde derin analiz yapılması gerekmektedir. Bunu yapabilmek için de pasif ve aktif filtreler kullanılması gerekmektedir. Enerji analizörleri olarak bilinen parametreler yüksek hassasiyetle ölçülmektedir. Akım değerlerinin minimum ve maksimum voltaj değeri, güç faktörleri ve aktif- reaktif akım değerleri ölçülmesi gerekmektedir.

Etkileri Nelerdir?

Harmonik bozulma, iyi haber olmamakla birlikte çözümsüz değildir. Sistem üzerinde oluşan çarpık dalgalanmaya bağlı olarak gelişen beklenmedik durum düzeltilebilmektedir. Harmoniklerin bozulmasının en önemli etkeni aşırı yüklenme olarak bilinmektedir. Harmonik etkileri arasında, cihazların ömrünün kısalması, elektrik sisteminde aşırı enerji tüketimi, bilgisayarlarda beklenmeyen giderler oluşması olarak ifade edilebilmektedir.

Harmonik yapının düzeltilmesi, elektronik cihazlarda arıza oluşmaması ya da minimize olması, transformatör yükünün azalması, enerji verimliliği ve kalitesinin artmasını sağlamaktadır. Yüksek maliyetli elektronik cihazlarda oluşabilecek arızalar harmonik dalganın düzeltilmesi sayesinde en düşük seviyeye indirilebilmektedir. Harmonik etkiler arasında elektronik cihazlardan beklenen verimin alınamaması da bulunmaktadır. Sistemin reaktif gücü faz farklılıklarına bağlı olarak değişebilmektedir.

Harmonik Azaltma Yöntemleri

Harmonik olarak tanımlanan çarpık dalga sistemi, kötü haber olarak ifade edilmektedir. Ancak harmonik dalga düzeltme teknikleri bulunmaktadır. Bunlar arasında Dahili olarak kullanılabilen DC –AC bulundurulması, Tekli harmonik frekans ayarlı yüke paralel olarak bağlanabilen LC devreleri harmonik dalgayı düzeltebilmektedir. Yan etkileri konusunda dahili filtreler kullanılması da önemli fayda sağlayabilmektedir. Harmonik bozulma nedenleri arasında, aydınlatma anahtarları, bilgisayar ve DVD donatıcılar ve sarf malzemeleri harmonik bozulmayı artırabilmektedir.

Harmonik oluşturan toplam yüksek frekans etkenleri, ofis kompleksleri, ticari alan enerji sistemleri olarak bilinmektedir. En çok harmonik dalga üreten alanlar, imalat sanayi, akü şarj cihazları, ateşleme ve aydınlatma sistemleridir. Enerji verimliliği ve güç kalitesinin bozulmasına bağlı olarak harmonik gelişebilmektedir.

Harmonik filtre reaktörleri, kondansatöre seri olarak bağlanabilmektedir. Sigma harmonik filtrelerde harmonik dengeyi belirli seviyede tutarak kompanzasyon sistemini korumaktadır.

Harmonik Filtrelerin Faydaları

Harmonik filtrelerin sistemde kullanılması büyük fayda sağlamaktadır. Bunlar arasında,

 • Elektrik tesisatında bulunan kabloları aşırı yükten koruyarak ısınmasını engellemek,
 • Rezonansa bağlı olarak oluşan aşırı yüklenme riskini ortadan kaldırmak,
 • Kondansatörlerin devreye giriş sırasında yüksek enerji çekmesini önlemek,
 • Yüksek maliyetli cihazların verimli çalışmasını sağlamak, Bilgisayar, CNC ve PLC sistemlerini harmonik etkiden korumak olarak sıralanabilmektedir. 

Elektrik sisteminde olağan dalgalar sinüs şeklinde hareket etmektedir. Toplam yüksek frekans dalga sistem gereksinimini zorlayabilmektedir. Sistemi zorlayan akım dalgalarının farklı gerilim oluşturması harmonik olarak adlandırılmaktadır. Harmonik içeren sisteme mutlaka müdahale edilerek bozulan akım-gerilim dalgalarının düzeltilmesi gerekmektedir.

Harmonik Zararlarını Önleyebilmek İçin Servis Hizmeti

Harmonik, elektrik devresi üzerinde tehdit oluşturan bir olumsuz dalgadır. Bunun zararlarını en aza indirebilmek için ise uzman denetimi gerekmektedir. Botem ekibinden alınabilecek servis bakım hizmeti sayesinde güvenle harmonik oluşumundan kurtulabilir, tüm elektronik cihazlarınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Uzun yıllardan bu güne sektöre yüksek kalite ürün ve hizmet sunan BOTEM sizler için de en iyi servis hizmeti sunabilmektedir. Sadece harmonik kaynak basıncının düşürülmesi büyük maddi zararları önleyebilmektedir. Harmonik oluşumu elektronik sistemin baş ağrısıdır. Sistemden beklenen verim alınabilmesi için mutlaka teşhis ve tedavi edilmesi gerekmektedir.

Botem Tedarik Ürünleri

Uzun yılların sektör tecrübesi ve güveniyle ticari faaliyetlerini sürdüren Botem, her geçen gün ürün yelpazesini genişletmektedir. Botem satışında bulunan ürünler arasında;

 • Gaz ve duman adaptörleri,
 • Şalt malzemeleri,
 • Baralar ve çıplak bakırlar,
 • Trafo- Adaptörler,
 • Makaronlar,
 • Işıldak ve fenerler,
 • Kondansatörler,
 • Pil ve aküler,
 • Anahtar priz grubu ürünleri,
 • Endüstriyel priz ve fişler,
 • Aydınlatma ürünleri,
 • El aletleri,
 • Terminaller, pabuçlar,
 • Trmakupl grubu ve PT100,
 • Fanlar,
 • Kanal ve raylar,
 • Otomasyon ürünleri,
 • Isıtıcılar bulunmaktadır.

Botem, işletmeler için A’ dan Z’ ye projeler için çözümler üretebilmektedir. Elektrik elektronik sistemlerinde gerekli tüm makine ve yedek parça ürünleri tedarik edebilmektedir. İhtiyaç sahiplerinin zaman sınırsız olarak internet erişimi sağlayıp sipariş oluşturması gerekmektedir. Sipariş ürünleri en kısa sürede firma güvencesiyle adrese teslim edilmektedir. Botem, her geçen gün ürün çeşitliliği ve malzeme kalitesini yükselterek müşteri memnuniyeti kazanmaktadır.

Teklif alın veya bize ulaşın alanı!