Elektrik devresi, elektrik ile uğraşan kişiler için son derece önemli olmaktadır. Basit elektrik devresinden akım geçmekte olup elektrik ile uğraşan kişilerin devreyi öğrenmeleri gerekmektedir. Elektrik devresi yapmak için ihtiyaç olan bileşenler için Botem tercih edilmektedir. Üreteç, almaç, iletken, anahtar ve sigorta gibi bileşenler, Botem'de bulunmaktadır.

Elektrik Devresi Nedir?

Elektrik malzemeleri elektrik devresinde paralel bağlantı yapılabileceği gibi seri bağlantı da yapılabilmektedir. Devre üzerindeki elektrik akımının varlığı, devrenin bir işi gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktadır. Tasarımına bağlı olarak devreler farklı türlerde incelenmektedir.

Elektrik akımı negatif kutuptan pozitif kutba doğru bir yol izlemektedir. Elektrik devresindeki bileşenlerin sayısı ve karmaşıklığı, uygulamaya bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Elektrik enerjisi ile çalışan herhangi bir aygıtın çalışabilmesi için sürekli olarak elektrik akımının geçmesi gerekmektedir.

Bohem Elektrik Devresinin Temel Elemanları

Herhangi bir enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren Bohem üreteç, akımın geçebilmesi için gerekli gerilimi sağlamaktadır. En fazla satın alınan üreteçler arasında Bohem pil ve batarya bulunmaktadır. Devreye akım veren anahtar, aynı zamanda geçen akımın kesilmesinde de görev almaktadır. Anahtar kapalıyken geçiş varsa, açık devre olarak nitelendirilmektedir.

Elektrik devresi yapabilmek için birtakım bileşenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı teknikler kullanılarak üretilen Bohem elektrik devresi elemanları, uygun fiyatlardan satışa sunulmaktadır. Elektrik devresi için bileşen alanlar, devrenin şemasına dikkat etmektedir. Her bir elektrik devresi elemanlarının farklı çeşitleri bulunmaktadır.

Bohem Elektrik Devresi Kurma

Elektrik devresi kurma gibi amacı olanlar Botem'den temel malzemeleri satın almaktadır. Elektrik devresi delikli kart gibi platformlara kurulabilmektedir. Kurulum yapılacak platform belirlendikten sonra şemaya uygun bir yerleşim yapılmaktadır. Güç kaynağı gibi malzemeler kullanılıyorsa, lehim yapılması gerekmektedir.

Elektrik devresi kurarken hata ile karşılaşanlar, elektrik devresinin çalışmadığını görebilmektedir. Elektrik devresi kurmak, sabır ve uğraş gerektirmektedir. Pratik yapanlar, kısa süre içerisinde elektrik devresi yapabilmektedir. İyi bir şekilde tasarlanan elektrik devresi, şemaya uygun şekilde kurulmaktadır.

Delikli kart ismi verilen plakete elektrik devresi kolay bir şekilde kurulmakta olup aynı zamanda lehimleme işleminin yapılması gerekmektedir. Çok profesyonel olmayan basit bir elektrik devresi için seri bağlantı uygulanmaktadır.

Bohem Elektrik Devresi Bölümleri

Elektrik devresinin üreteç, pil veya güneş pili gibi bölümleri bulunmaktadır. Motor, ampul veya hoparlör gibi bir çıktı cihazı gerekmektedir. Elektrik yükünü kaynağa taşımak için bakır tel veya alüminyum gibi iletkenler kullanılmaktadır. Elektrik enerjisinin yüke akışının denetlenmesi, anahtar ve röle tarafından sağlanmaktadır.

Elektrik akımının yönü, elektronların hareket yönünün tam tersi olmaktadır. Elektrik alıcılarının çalışabilmesi için sürekli olarak elektrik akımının geçmesi gerekmektedir. Alıcının devresine bağlanan elektrik, enerji kaynağı ile sağlanmaktadır. Direnci büyük olan devre elemanlarının çektiği voltajın da büyük olması beklenmektedir. Seri bağlı devrede toplam güç, her bir elektrik devresi elemanının güçleri toplamına eşit olmaktadır.

Bohem Seri Devre ve Bohem Paralel Devre Karşılaştırması

Seri devrede akım şiddetli olmakla birlikte gerilimler toplanmaktadır. Paralel devredeyse gerilimler eşit olurken, akımların toplandığı görülmektedir. Eğer seri devrede ampullerden biri kesilirse, akım geçemediğinden diğerleri de sönmektedir. Paralel devredeyse, diğer ampul yanmaya devam etmektedir. Akım şiddeti, gerilim ve direnç hesaplamaları için ohm kanunu formülü kullanılmaktadır.

Her elemanın çıkışı bir sonrakinin girişine bağlanacak şekilde seri devre oluşturulmaktadır. Ofis binalarında ve evlerde kullanılan elektrik hatları paralel devreye örnek olarak gösterilmektedir. Televizyon, cep telefonu ve bilgisayar gibi elektronik cihazların içerisinde paralel ve küçük seri devreler bulunmaktadır. Cihazları çalıştırmak ve kontrol etmek için seri ve paralel elektrik devrelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bohem Elektrik Devresi Elemanlarının Görevleri

İnsanların günlük hayatlarının vazgeçilmezi olan elektrik devreleri, elektrikli cihazların çalışmasını sağlamaktadır. Birçok farklı elemanı içeren elektrik devrelerinde her elemanın kendine özgü görevi bulunmaktadır. Elektriğin aktığı yolu açan iletkenin bir ucu akımı güç kaynağından yüke bağlamaktadır. Diğer ucuysa, yükü tekrar güç kaynağına bağlamakla görevli olmaktadır.

Elektrik devresindeki anahtar devre kapatılabileceği gibi aynı zamanda da açılabilmektedir. Anahtar kapatıldığında devre kapatılmakta olup elektrik akışı başlamaktadır. Her devrenin elektron akışına karşı bir direnci bulunmaktadır. Elektrik devresinde pil olmadan elektronların akışı sağlanamamaktadır. Birden fazla pilin bir araya getirilmesi ile daha fazla güç elde edilmektedir.

Bohem Karmaşık Elektrik Devresi

Yalnızca paralel veya seri bileşimlerden oluşan bölümlere sahip devreler, karmaşık elektrik devresi olarak tanımlanmaktadır. Bir direncin ölçülmesinde karmaşık elektrik devresi kullanılmaktadır. Karışık bir devreye başka bir yük eklenirse, akım yeni bir yol oluşturmaktadır. Kaynaktan gelen toplam akım artış göstermektedir. Akım yasasının bir uygulaması olan karmaşık elektrik devresi, ayrı ayrı güçlerin toplamından oluşmaktadır.

Toplam direnci bulmak amacıyla Bohem karmaşık elektrik devresini çözümlemek için özel teknikler gerekmektedir. Geçen akım değişken olmadığı sürece hiçbir etki göstermemektedir. Dalgalı akımda voltaj ve akım sürekli olarak değişmektedir. Üretecin iki ucu iletken bir tel ile birleştirilip düzeneğe yerleştirilirse, üretecin negatif kutbundan çıkan elektronlar pozitif kutba gitmektedir.

Bohem Elektrik Devresi Modelleri

En basitten en zor devreye kadar elektrik devresi yapmak için basit bir elektrik devresi ile işe başlanmaktadır. Kolay kullanım ve geniş içeriğe sahip olan Bohem elektrik devresi modelleri, kullanışlı içerik yapısı ile ön plana çıkmaktadır. Elektrik devrelerinin birçok modeli bulunmakta olup her devre iletken ve yarı iletken ürün özelliklerini taşımaktadır.

Bohem elektrik devresi fiyatları uygun olmakla birlikte istenilen set ile elektrik devreleri yapılmaktadır. Voltajın akıma etkisi en iyi şekilde sağlanarak birçok deney uygulanmaktadır. Bohem elektrik devresi seti ile çocukların deney yoluyla elektrik direncini iletken bir hale getirmeleri sağlanmaktadır. Çocuklar elektrik devresi elemanları hakkında bilgi sahibi olmaktadır.

Bohem Elektrik Devresi Çeşitleri

Bohem elektrik devreleri açık devre, kapalı devre ve kısa devre olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Elektrik devresindeki anahtarın açık durumda olduğu ve alıcının çalışmadığı devrelere açık devre denilmektedir. Devreyi kumanda eden anahtar kapalı durumdaysa, alıcı çalışmaktadır. Akımın geçtiği ve alıcının çalıştığı devre, kapalı devre olarak tanımlanmaktadır.

Anahtar kapalı durumdayken herhangi bir sebepten elektrik akımı alıcıya ulaşmadan devresini kısa yoldan tamamlıyorsa, kısa devre olarak adlandırılmaktadır. Kısa devre akımı, dinamik ve termik gibi hasarlara neden olmaktadır.

Sistemin çalışmaya devam etmesi için kısa devreli parçanın sistemden ayrılması gerekmektedir. Hasarın minimum derecede tutulması için kısa devre tespiti yapılmaktadır. Fiziksel işaretlere dikkat edilmesi, kısa devreyi bulmanın ilk adımı olmaktadır.

Teklif alın veya bize ulaşın alanı!