Dalgıç pompa nasıl çalışır, dalgıç pompalar yapı çalışmalarında işlenecek sıvılar için kullanılan sistemdir. Bu cihazlar sıvı veya ortamın  içinde çalışan pompa çeşitleridir. Dalgıç pompaların kurulum şekli motorun, pompa gövdesine bitişik olarak monte edilmesidir. Cihazın içinde yer alan motor etrafındaki su geçirmez muhafaza uygulaması vardır. 

Dalgıç pompada genellikle yağ ile doldurulur. Bunun sebebi kısa devreye neden olacak  bir sıvının içeri girmesini önlemek ve  hasara karşı korumak için işlem görmesidir. Dalgıç motorlarda bağlantı yerleri hava ve su geçirmeyecek şekildedir. 

Uzun ömürlü şekilde izole edilmelidir. Buna istinaden motor sağlama alınarak sızdırmazlık sağlanmıştır. Dalgıç pompalar dış etkene maruz kalmada çalışırlar.

dalgıç pompa nasıl çalışır

Dalgıç pompaların mekanizmasında yer alan sızdırmaz motor, gövdesinde bulunan bir pervaneyi döndürme işlemi sağlar. Dalgıç pompa nasıl işlem görür konusu için pompanın sisteminin iyi analiz edilmesi gerekir.

Dalgıç Pompa Çalışma Kullanım Alanları Nelerdir?

Pompa pompa işlemi sağlamak  için sıvıyı filtreleyen bir giriş ekranına sahiptir. İşlemler süresince Pervane dönerken oluşan basınçla medya pompa girişine itilir. Sonrasında çark sıvı derecesi hızlandırarak  tahliye hattına basınç sağlar. 

Dalgıç pompaların, tamamen su altında işlem görürler. Bunun nedeni bağlantı yerleri hava ve su çalışacak şekilde tasarlanmalıdır. Pompalar su içine  daldığında, pompanın doldurulması ve kavitasyonu önlenir. 

Dalgıç pompalar genellikle su temininde kullanılır. Ayrıca, sulama ve sprinkler sistemlerinde işlem görür. Yer altı suyu seviye kontrolü ve ısı pompası uygulamalarında bu pompalar kullanılır. Temiz veya az kirli suların basınç işleminde kullanılır. 

Süs havuzları ve fıskiyeler de  pompaların kullanım alanlarıdır. Dalgıç pompalar genellikle motor pompa gövdesine bitişik halde çalışırlar.

Dalgıç Pompa Çalışma Faydaları Nelerdir?

Bu pompaların mekanizmasında hava ve su geçirmeyecek şekilde izole sistemler vardır. Bünyesinde bulunan mekanik salmastra sistemi sayesinde akışkan motor kısmına pompalanamaz. Pompanın içindeki direkt boru ile flexible boru tesisata bağlı şekildedir. 

Dalgıç pompaların birçok çeşidi vardır. En çok tercih edilen kullanım alanları şunlardır. Drenaj, kanalizasyon, genel endüstri ve çamur basma alanlarında tercih edilir. En küçük dalgıçlardan apompaları dalgıç pompalarda en çok tercih edilen modeldir. 

Dalgıç pompalar ayrıca derin sondajlarda ve kuyularda su çıkarmak için kullanılır. Dalgıç pompalar genellikle su temininde sulama ve sprinkler sistemleri ile birlikte çalışır. Ayrıca yer altı sularının seviyesinin kontrolü ve ısı pompası ile uygulama sağlar. 

Buna istinade temiz veya kirli suların basınçlandırılmasında  işlem görür. Bir diğer çalışma alanlarından süs havuzları ve fıskiyelerdir. Dalgıç pompaların ideal çalışma yöntemleri küçük çaplı keson veya derin kuyular ayrıca tünellerdir.

Dalgıç Pompa Teknik Özellikleri Nelerdir?

Bu pompalar çalışma şeklinde bakım gerektirmez. Aynı zamanda  akışkan içerisine tamamen daldırılarak çalışır. Buna istinaden kullanılabilmesi nedeniyle yer hazırlığı gerektirmez. Çalışma şeklinde tamamen akışkan içerisinde çalışırlar. 

Ayrıca dalgıç pompanın özelliklerinden biri de çalışırken asla gürültü ve titreşim durumlarına neden olmazlar. Dalgıç pompalar çalışma içeriğinde hatalardan kaynaklanan arızalar görülmez. 

Dalgıç pompa genellikle şu şekilde çalışırlar. Dalgıç pompalar kuyu montaj edilmeden kuyunun, hem de pompanın kullanım amacına uygun çalışması gerekir. Çalışmasın da kuyu debisinin kullanıcının ihtiyacını karşılamaya yeterli olması gerekir. 

Montesi gerçekleşecek pompanın debi ve basma yüksekliği çalışma amacına uygun olmalıdır. Dalgıç pompa çalışırken Kuyunun kum temizliği yapılmış olmalıdır. Pompa işlemi gerçekleşecek olan  akışkan içerisindeki kum, tortu partikül olmamalıdır. Ayrıca bu kalıntı miktarının pompanın işletme limitlerini aşmaması gerekir.

Dalgıç Pompa Çalışma Prensipleri Nelerdir?

Dalgıç Pompa  çalışmadan önce pompa kuyunun dibine kadar indirilmemesi gerekir. Çalışma esnasında motorun alt noktası olan kuyu dibinde asgari 2 m yukarıda olacak şekilde monte edilmesi gerekir. Dalgıç pompa çalışmasında sıcaklığı akışkanlar ile kullanıma göre ayarlanmalıdır Akışkan sıcaklıklarının yüksek olduğu anlarda özel dalgıç pompa ve motorlarının çalışması gerekir. 

Dalgıç pompalar çalışırken içinde bulunan mekanizmada hava veya gaz bulunmaz. Buna istinaden temiz sular ile çalışmasına özel dizayn edilmiştir. Dalgıç motorun soğutma işlemi için, motor çevresinde yeterli akışkan akışı sağlanmalıdır. 

Keson türü kuyular, su depoları, havuzlar için olan dalgıç pompalar muhakkak soğutma gömleği ile çalışmalıdır. Kuyu içerisindeki pompa izleme ve kontrol amacıyla çalışılmalıdır. Pompa, elektrik motoru durumunda kullanılabilecek kuyu çıkış ağzındaki manometre iyi analiz edilmelidir.

Dalgıç Pompa Hangi Şartlarda Çalışır?

Özellikle büyük güçlerdeki dalgıç pompaların motorlarına ait elektrik kontrol panosu olmalıdır. Her fazın akım ve voltajları ve voltmetre ve ampermetre gibi cihazlar kullanıma uygun işe yarar şekilde çalışmalıdır. 

Bu dalgıç pompaların da elektrik panolarının elektrik şebekelerinin voltaj motorun korunması için normal düzeyde ayarlanmalıdır. Çalışma esnasında elektrik motorunun aşırı akımdan korunması gereklidir. Bu korunmada kullanılan sistemin ayarlarının çevre sıcaklığından etkilenmemesi önemlidir. 

Elektrik kontrol panosundaki aşırı akım koruması  nominal akım değerinden daha yüksek bir değere sahip olmalıdır. Güvenli çalışma açısından nominal akımın tamamen eksiksiz ayarlanması önemlidir. Yıldız ve üçgen kalkışlı sistemde motor termik koruması nominal akımın değerinden daha yüksek olmamalıdır. 

Çalışma esnasında emniyetli olarak etiket ayarlanması sağlanmalıdır. Emniyetli etiket akımının yarısına ayarlanması gerekir. Pompanın susuz kalarak hasar görmemesi sağlanmalıdır. Aynı zamanda işlem görürken kuru çalışmaya karşı koruma sisteminin çalışır durumda olması gerekir.

Dalgıç Pompa Çalışmasında Önemli Noktalar Nelerdir?

Elektrik kontrol panosu içerisinden seviye elektrotunun son derece ayarları eksiksiz yapılmalıdır. Dalgıç motorunun şalt sayısının sınırlandırılarak çalışması gerekir. 

Dalgıç pompalarda kuru çalışmaya karşı korumanın elektrot ile sağlandığı sistemleri vardır. Buna bağlı olarak su seviyesi normal duruma gelmesi ve  sonra motorun hemen çalıştırılmamalıdır. En fazla minimum 5 dakikalık bir bekleme ile  çalışmaya başlatılmalıdır. 

Dalgıç pompalar ile gerçekleştirilen hidrofor uygulaması basınç şalterinin ayarlarının, şalt sayısı normal seviyede tutacak şekilde ayarlanmalıdır. 

Aynı zamanda kapalı genleşme deposunun uygun hacimde olması gereklidir. Böylece  olası hasarların önüne geçilmesi sağlanır. Kademe sayısı fazla söz konusu olan pompa çeşitlerinde; pompa ve motorun birkaç noktadan desteklenmesi gerekir.

Dalgıç Pompalar Nasıl Çalışır, Hangi Yöntemler Uygulanır?

Dalgıç pompalar montaj ve çalışma şekli şu şekildedir. Pompa çalıştırmak için su çıkışına uygun hortum seçilmelidir. Pompa elektrik bağlantısının çalışmaya uygun şekilde ayarlanması gerekir. 

Dalgıç pompa çalışmaya başlarken elektrik bağlantısı  toprak hatta bağlanmalıdır. Dalgıç pompa kesinlikle susuz şekilde çalışmaz. 

Dalgıç pompa çalışırken kesinlikle enerji kablosundan sarkmamalı ve içeriğinde yer alan halat kullanılmalıdır. Pompa çalışırken asla  pompa ve suya dokunulmaması gerekir. Pompa çalışırken su hortumunun kırılmaması ve dikkat edilmesi gerekir. 

Dalgıç pompalara asit, zeytinyağı, petrol gibi sıvılarda kullanmaz. Kumlu, çakıllı ve çamurlu suları çekme işlemi görmez ve çalıştırılmaz. Buzlu suların içinde dalgıç pompa çalışmaz. Dalgıç pompalar asla düşük voltajlarda çalışmaz Dalgıç pompalar sadece temiz su temininde kullanılır.

Dalgıç Pompaların Çalışma Şekilleri Nasıldır?

Dalgıç pompaların santrifüj kuvvetine uygun ve şartlarına bağlı olan prensibine göre çalışma şekli vardır. Bunlar santrifüj pompalardır ve kuvveti  ile birlikte bir dönme ekseni etrafında döner. Bu dönme işlemi dışarıya doğru dönme hareketleri ve daire hareketleri ile gerçekleşir. 

Dalgıç pompalar  çalışmasında  teknik bilgiler ile sıvı, cihazın altındaki  açıklıkla birlikte emilme işlemi görür. Sonrasında motorla çalışan  küreme tekeri, sıvıyı santrifüj ile birlikte toplama kanalına gönderir. Dalgıç pompa ile işlem gören sıvı, bir basınç ağzı ile tahliye hortumuna ve pompadan dışarıya gönderilir. Dalgıç pompalar doğrudan sıvının içinde kullanılabilme özelliğine sahiptir. 

Boşaltmak için pompa hatlarına gerek kalmaz. Çalışma şekli ile  gerilim taşıyan ve özelliğine sahip olan parçaların izolasyonu sağlanır. Dalgıç pompalar, ıslanmadan kaynaklanan hasarlardan zarar görmez dalgıç pompaları  temiz veya kir partikülleri ile kirlenmiş sıvıların etkin bir şekilde boşaltılması ve aktarılmasını sağlar. Ayrıca  evsel atık, yağmur ve sızıntı sularının taşınmasında kullanılır. 

Dalgıç Pompaların Genel Özellikleri Nasıldır?  

Dalgıç pompaları alçak emme özelliğine sahiptir. Bu teknik özelliği sayesinde birkaç milimetre yükseklikte  düşük su seviyesinden su boşaltma işlemi sağlayabilir. Dalgıç pompaları,  bahçe göletleri, süs havuzları veya su tankların dada çalışma sağlar. Ayrıca inşaat ve kirli su çukurlarındaki su boşaltmasında kullanılır. 

Göller, göletler ve nehirlerden su çekilmesi sırasında veya su basması gibi durumunda acil su tahliyesi içinde kullanılır ve su basmasının önüne geçilir. Buna istinaden kirli suları sevk eder.  

Dalgıç pompayı çalışırken ve sonrasında  kuyulardan rahatlıkla su çekme sağlanabilir. Bunun için dalgıç pompalar dip noktasından  iki metre yüksek olacak biçimde monte edilerek çalıştırılır. Dalgıç pompalarda içinde yer alan su ve hava sızdırmaz motorlar vardır. 

Bu motorlar ile gövdesinde bulunan sistem pervaneyi döndürmeye başlar. Pervane dönmesi ile birlikte çark sıvıyı hızlandırır. Sonrasında sıvıyı  tahliyenin hattına doğru  zorlar. Pompa nasıl çalışır konusunda özellikle bilgili ekipmanlara ihtiyaç duyulur.

Teklif alın veya bize ulaşın alanı!