Bobinaj kelimesi, Fransızca kökenli "bobine" kelimesinden türetilmiştir. Türk Dil Kurumu (TDK)'nda bobinajın tanımı: " Bir filmi veya mıknatıslı kuşağı bir makaradan başka bir makaraya sarma" şeklindedir. 

bobinaj ustası nedir, ne iş yapar, görevleri nelerdir

Bobinaj Ustası Nedir?

Bobinajcı ustası, elektrik motorları ve elektrik bobini kullanan makinelerin hayatımıza girdiği andan itibaren günümüze kadar süre gelmiş en popüler mesleklerden birisidir. Hali hazırda pek çok sanayi sektöründe bobinaj ustasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bobinaj ustası çeşitli faktörler nedeniyle arıza yapan elektrik bobinlerinin, cihazlarının veya makinelerinin tamiratını  ve onarımını gerçekleştirmektedir. 

Bobinaj Mesleği Nedir? 

Her ne kadar elektrik bobini kullanan makinelerin arızalarını, bakımlarını ve onarımlarını gerçekleştirse de; bobinaj sarımı diye tabir edilen bir görevi de üstlenirler. Bobinaj sarımı el ile veya makine ile yapılabilmektedir. Bilgi ve deneyim gerektiren bir meslektir. Bobinaj sargısına, gerek arızalı gerekse yeni imal edilecek olan sistemlerde ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sargı işlemini gerçekleştiren kişinin mesleğine bobinaj mesleği, bu mesleği icra eden kişiye ise bobinaj ustası denir. 

Bobinaj Ustasının Görevleri Nelerdir?

Bobin ustasının görev tanımı: Bobin sarma makinelerini ve el aletlerini kullanarak, kablo şemalarına, numune bobinine veya iş emrine göre; elektrikli ekipman ve aletlerdeki veya elektronik bileşenlerdeki bobinleri sarar.

 • Motorlar, armatürler ve statorlar gibi kablolu elektrikli bileşenleri, ölçüm cihazlarını kullanarak inceler, test eder ve test sonuçlarını kaydeder.
 • Dirençler ve transformatörler gibi elektrikli bileşenlerde, bobinler ve jeneratörler gibi elektrikli ekipman ve aletlerde kullanılan tel bobinleri sarmak için tel sarma makinelerini çalıştırır veya yönlendirir.
 • Gerekli malzemeleri ve işlenecek parça türlerini belirlemek için iş emirlerini ve spesifikasyonları gözden geçirir.
 • Pense ve tel sıyırıcılar kullanarak bobinlerin uçlarındaki tel uçlarını keser ve büker.
 • İş parçaları, nesneler ve makine parçaları gibi malzemeleri seçer ve sarma işlemlerinde kullanılan ekipmana yükler.
 • Üretim ve operasyonel verileri belirtilen formlara kaydeder.
 • El aletlerini kullanarak tel, yalıtım ve bobinler gibi malzemeleri takar, değiştirir ve düzeltir.
 • El aletlerini kullanarak motorları söker ve monte eder, elektrikli bileşenleri ve makine parçalarını onarır ve bakımını yapar.
 • İş ve işçi sağlığı gibi konulara azami özen gösterir, güvenlik konusunda gerekli tüm tedbirleri alır.

Bobinaj Ustasında Olması Gereken Beceriler Nelerdir?

Bobinaj ustasının becerilerini, çalışma izleme olarak özetleyebiliriz. Daha açık bir ifadeyle, bir makinenin düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için göstergeleri, panoları, kadranları veya makinede bulunan diğer görüntüleme birimlerini kullanır. Bobinaj ustası arıza tespiti konusunda ne kadar becerikli ise aksiyon alma ve müdahale etme konusunda o kadar iyi iş çıkarır. 

Bobinaj Ustasında Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Bobinaj ustası, mesleğini daha çok elini ve parmaklarını kullanarak icra eder. Bu kapsamda çok küçük boyutlu nesneleri elleri ve parmaklarıyla tutmak, birleştirmek, sökmek veya farklı bir şekilde hareket etmek; bobinaj ustasında olması gereken temel özelliktir. Ayrıca:

 • Ölçüm, analiz, montaj, demontaj, tekrar montaj, vb. farklı türde prosedürleri uygulama bilgisine sahip olmalıdır. 
 • Makinelerin arıza ve bakım prosedürlerine hakim olmalıdır.
 • El ve parmakları, gözleriyle uyumlu bir şekilde kullanabilmeli, işini yaparken kontrolü ve dikkati bir an olsun bırakmamalıdır. 
 • Bobinaj ustası ayrıntıları görebilme konusunda titiz olmalıdır.
 • Dikkat, sabır ve konsantrasyon gibi kriterlere sahip olmalıdır.
 • Sanayi sektörünün birçok farklı meslek grubunda olduğu gibi teknik bilgileri; herkesin anlayabileceği bir dilde sözlü olarak anlatabilme yeteneğine sahip olmalıdır. 

Nasıl Bobinaj Ustası Olunur?

Birçok iş yeri, bobinaj ustası ararken daha çok deneyime odaklanmaktadır. Her ne kadar mesleki eğitim konusunda standartlardan söz edilse de; herhangi bir okuldan mezun olmamış çok sayıda bobinaj ustasıyla karşılaşmak mümkündür. Fakat özellikle bu işte uzmanlaşmak isteyenler ve daha rahat bir şekilde çalışma alanını geniş tutmak isteyenler; meslek liselerini tercih edebilir ve ardından 2 yıllık Elektrik Elektronik yüksekokul eğitimini tamamlayabilir. 

Bobinaj ustası yetiştirmek üzere kurulmuş çok sayıda mesleki kurs da bulunmaktadır. Hali hazırda belirli bir mesleği yerine getirenler, bu tür kurslara katılım sağlayarak sertifika alabilirler. 

Resmi olarak "Bobinaj Kalfalık Belgesi"ni aldıktan sonra katılım sağlanacak olan "Bobinaj Ustalık Belgesi" eğitimi ile bobinaj ustası olunabilmektedir. Şimdi sırasıyla bobinaj kalfalık ve ustalık belgelerinin nasıl alınabileceğine değinelim.

Bobinaj Kalfalık Belgesi Nasıl Alınır?

Bobinaj Kalfalık Belgesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü - Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) üzerinden gerekli şartları sağlayan kişilere verilebilecek bir belge türüdür. Bu belge ile yardımcı personel olarak çalışmak mümkündür. Belgenin herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. 

 • Tematik Alan: Elektrik ve enerji
 • Meslek Kodu: ISCO 08 : 8212.04
 • Yeterlilik Kodu: TR00201299

Bobinaj Kalfalık Belgesi için Gerekli Şartlar

 • Bobinaj ustası yardımcısı olarak çalışabilecek personelin "Bobinaj Kalfalık Belgesi" alması için en az ilköğretim, ortaokul ya da imam hatip ortaokulu mezunu olmalıdır veya açık liseye kayıt yaptırmış olmalıdır. 
 • İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunları ya da lise eğitimini yarım bırakanlar, 3 yıllık mesleki eğitimden sora girecekleri bobinaj kalfalık belgesi sınavından sonra, başarılı olmaları halinde bobinaj kalfalık belgesi almaya hak kazanırlar.
 • Ortaöğretim mezunları ise 1.5 yıllık mesleki eğitimin ardından girecekleri kalfalık belgesi sınavından sonra, başarılı olmaları halinde bobinaj kalfalık belgesi almaya hak kazanırlar.
 • Ayrıca mesleki eğitim süresinin en az iki katı süreyle ilgili işlerde çalıştığını ispatlayanlar (belgeleyenler), girecekleri kalfalık belgesi sınavından sonra, başarılı olmaları halinde bobinaj kalfalık belgesi alabilirler.

Bobinaj Ustalık Belgesi için Gerekli Şartlar

Bobinaj Ustalık Belgesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü - Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) üzerinden gerekli şartları sağlayan kişilere verilebilecek bir belge türüdür. Bobinaj Ustalık Belgesi alan kişiler, bobinaj ustası olarak değerlendirilir ve kendi iş yerlerini açabilir. Belgenin herhangi bir geçerlilik süresi yoktur.

 • Tematik Alan: Elektrik ve enerji
 • Meslek Kodu: ISCO 08 : 8212.04
 • Yeterlilik Kodu: TR00201300

Bobinaj Ustalık Belgesi için Gerekli Şartlar

 • Bobinaj Kalfalık Belgesi'ni almaya hak kazanmış olan adaylar, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ustalık eğitim kurslarına kayıt olarak 2 yıl süreli pratik eğitim süresini (256 saat) tamamlayıp, eğitim sonunda düzenlenen sınavdan başarılı olmaları neticesinde ustalık belgesi alabilirler. 
 • Bobinaj Kalfalık Belgesi bulunup da bu belge ile en az 5 yıl çalışmış olan ve bunu belge ile ispatlayabilenler, girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Bobinaj Ustalık Belgesi alabilirler.
 • Ayrıca meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar, kendi alanları ile ilgili girecekleri ustalık sınavına girdikten sonra başarılı olmaları halinde Bobinaj Ustalık Belgesi almaya hak kazanırlar. 

Bobinaj Ustası Maaşı Ne Kadar?

Her meslek dalında olduğu gibi bobinaj ustalık mesleğinde de sabit bir maaştan söz edilemez. Fakat resmi olarak Bobinaj Ustalık Belgesi'ne sahip olanlar; asgari ücretin en az x katı kadar maaş alabilirler. Buna göre bobinaj ustası maaşının ortalama x TL'den başladığını söyleyebiliriz. Daha önceki iş deneyimleri, alınan eğitimler, çalışma düzeni ve mesai zorluğu gibi kriterler maaşa etki eden faktörlerdendir. Bobinaj ustası aylık maaş ücretleri x TL'ye kadar çıkabilmektedir. 

Teklif alın veya bize ulaşın alanı!