Trafo yani transformatör mekanizması, elektromanyetik indüksiyon yöntemi ile çalışır. Bu yöntem ile iki veya daha fazla devre arasında enerji akışını sağlar. Trafo alternatif akım anlamına gelir. Ve bu alternatif akım sistemlerinde kullanılır. Trafolar genellikle akımın frekans değeri değişmeden çalışır. Buna istinaden sistemlerinde gerilim ve sabit olan akım değerlerinin değişimini yerine getirir ve akım sağlarlar. 

Genellikle elektrik sistemlerinde akım değerini ve gerilimini yükseltmek için işlem sağlarlar. Aynı   zamanda akımı düşürmek, elektrik akımını düzenli dağıtmak ve aktarmak için trafo fayda sağlar. Elektromanyetik indüksiyon işlemi yoluyla devreler arasında enerji aktarımı olur. Ve bunun amacı ag trafo sarımı ile elektrik enerjisinde üretim yapılan yerden daha uzaklara aktarılmayı sağlamadır. 

Ag Trafo Sarımı Sistemi Nasıldır?

Elektrik enerjisi aktarımda oluşan yüksek akım ciddi seviyelerde güç kayıpları yaratır. Güç kayıplarının önüne geçmek için trafolar kullanılır. Trafolar işlemler ile gerilimi yükseltir ve elektrik akımını düşürme uygulaması sağlar. Trafo sarımı işleminde özellikle gerilimi düşürmek ve  yükseltmek için çeşitli uygulamalar ve sistemler sağlar. Trafo düzeneğinde elektrik enerjisi mevcut bir iletkenden diğer iletkene aktarılır. 

Bu işlem  manyetik akı aracılığı ile aktarma işlemidir. Trafo mekanizması genellikle demir nüve ve trafo sarımı yapılmış iki bobinden oluşuyor. Trafo  da içeriğinde yer alan sargıların birincisi giriş devresidir. Bu devre   alternatif akım kaynağına bağlanma özelliğindedir. Trafo sisteminde Bobinler üzerine uygulanan gerilim sağlar. Bu gerilim ile ag trafo sarımı  manyetik alan ve birbirleri arasında enerji aktarımı gerçekleşir. Böylelikle trafo, çıkış gerilimini yükseltme işlemi sağlar. 

Ag Trafo Sarımı Elektrik Akımı Nasıldır?   

Nüvede yer alan bobinlerden birine yüksek gerilim verilir. Sonrasında, nüve üzerinde manyetik bir akım oluşur. Oluşan bu manyetik akım büyüklüğü ve yönü sürekli değişir. Trafo sarımı oranıda bobinlerin  güç yükselteceği ile doğru orantılıdır. Transformatörler yani trafolar elektrik devrelerinde frekans olarak sabit kalırlar. Böylelikle gerilim ve akım değiştirmek amacıyla kullanılır. Trafolar indüksiyon sistemine göre çalışır. Ayrıca primer ve sekonder halinde iki sargıdan oluşur. 

Primer gerilimi sekonder gerilimden büyük vfe  düşürücüdür. Primer gerilimi sekonder geriliminden küçük olduğunda yükseltici transformatör işlemi sağlar. Trafo sisteminde çekirdek düşük frekanslarda çalışır. Demir nüve yüksek frekanslarda ferrit nüve şeklinde kullanılır. Tek fazlı ve üç fazlı olarak ve aynı zamanda ag trafo sarımı 2 fazlı, 6 fazlı gibi çeşitleri mevcuttur 

Ag Trafo İçerikleri Nasıldır?   

Trafo Sarımı işlemi gere trafolar, elektrik enerjisi ile kullanılan gerilim dönüştürücü cihazlarıdır. Trafoların çalışma prensipleri, bakır iletken tel içerisinden geçmesidir. Bu işlem sayesinde elektrik akımının oluşturduğu manyetik alanın kullanılması sağlanır. Trafo sarımları ile elektrik cihazlarından alınan maksimum güç alınır. Ve bu güç ile birlikte verimlilik elde edilir. Trafo sarımında verimliliği etkileyen birçok etmen bulunur. 

Genellikle elektrik motorunda hareketli parçalar olan elektrik cihazlarında verimlilik azdır. Trafoların hareketli parçaları bulunmaz. Buna istinaden sürtünme kaybı yoktur. Ayrıca buna bağlı olarak  bir verimlilik düşümü olmaz.  Trafolar, elektrikle çalışıp verimliliği yüksek olan elektrik araçlarıdır. Tamamen verimlilik ile çalışan bu cihazlarda ag trafo sarımı dikkat isteyen zorlu bir işlemdir.

Ag Trafo Sarımı İşlemleri Nelerdir?  

Sarım öncesinde çok fazla hesaplama işlemi yer alır. Hesaplama işlemlerinde genellikle sarımında kullanılacak iletkenlerin çapları önemlidir. Ayrıca sipir sayılarının belirlenmesinde iyi yapılmalıdır. Nüvenin kesitlerinin belirlenmesi, kaç adet nüve kullanılacağının belirlenmesi iyi analiz edilmelidir. Trafo sarım işleminde tüm iletkenlerin kesitlerinin belirlenmesi gerekir. Trafo giriş ve çıkış sargıları arasında hiçbir elektrik bağlantısı bulunmayan sargıların sarılmasından oluşur. Elektriğin girdiği sargıya primer sargı denilir. 

Elektriğin çıktığı sargıda sekonder sargıdır. Bu sargılar arasında elektrikli bir bağlantı olmadan üst üste sarılma işlemi görür. Makara düzeneğinde ilk önce primer sargı daha sonra da üzerine sekonder sargı sarılma işlemi gerçekleşir. İçeriğinde yer alan İletken tellerin dış bölümü emaye adı verilir. Bu bölümde özel bir yalıtkanla kaplıdır. Ve buna istinaden ag trafo sarımı işleminde  bu tellerin üst üste sarılabilir.

Ag Trafo Sarımı Teknik Özellikleri Nelerdir?  

Trafo sarımı işlemi öncesi sarılma işlemi görece iletkenlerin iletken çapları ve spir yani sarım sayıları hesaplanması gerekir. Bu hesaplamalar ile birlikte trafonun özellikleri önemlidir. Sarım işlemi tamamlandığında sargılar sac nüve üzerine takılırlar trafo içinde yer alan sac nüve, trafonun iskeletini oluşturur. 

Trafonun primer sargı iletkenleri içinden elektrik enerjisinin oluşturan u manyetik akı bu sac nüve üzerinden dolaşır. Böylece sekonder sargı iletkenlerine ulaşır. Sekonder sargı ile birlikte manyetik akı sargı üzerinde  elektrik enerjisi oluşturur. Ag trafo sarımı öncesi bu nüvenin kalınlığı ve yüksekliği hesaplanır.

Trafo sarımı yapan firmalar arasında seçim yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli husus tecrübe olmaktadır.

Teklif alın veya bize ulaşın alanı!